Πρακτικό 6/2008

1ο ΘΕΜΑ: Ενημέρωση από τους εκπροσώπους του Δ.Σ. που συμμετείχαν στην Ολομέλεια Δ.Σ. Συλλόγων Υπαλλήλων των Ν.Α. και Επαρχείων της χώρας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 27-3-2008 –Πολυχώρο ΑΠΟΛΛ0Ν , Νέο Φάληρο
Αρ. Απόφασης 13/2008

Στην απεργιακή κινητοποίηση που προτίθεται να προκηρύξει της Π.Ο.Σ.Υ.Ν.Α. με σκοπό τη βελτίωση της μισθολογικής ανισότητας των εργαζομένων στις Ν.Α. με την αναπροσαρμογή του επιδόματος του Ν. 2768/99 στο ύψος 550 € για όλους τους εργαζομένους στις Ν.Α., την ενίσχυση του θεσμού των Ν.Α. και την υποστήριξη λειτουργίας τους καθώς και των εργαζομένων σ’ αυτές, από την επικείμενη «Διοικητική Μεταρρύθμιση» της χώρας, την εφαρμογή ενός μόνο
κώδικα υπαλλήλων- του υπαλληλικού Κώδικα δημοσίων υπαλλήλων, την αύξηση της ημερήσιας εκτός έδρας ημερήσιας, θα υπάρξει ενημέρωση των μελών του Συλλόγου στην οποία θα παρευρεθούν και ορισμένα από τα μέλη της ΠΟΣΥΝΑ για την αναλυτική συζήτηση των θέσεων και απόψεων επί των αιτημάτων, ώστε να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή εργαζομένων.

2ο ΘΕΜΑ: Μνημόνιο συμπαράστασης και αρωγής στους πρώην εργαζόμενους της SOFTEX για την ανανέωση του προγράμματος πρακτικής άσκησης στο Νομ. &ιαμ. &ράμας.
Αρ. Απόφασης 14/2008

Να εκδοθεί Ανακοίνωση συμπαράστασης και αρωγής στους πρώην εργαζόμενους της SOFTEX για την ανανέωση του προγράμματος πρακτικής άσκησης στο Νομ. Διαμ. Δράμας.

3ο ΘΕΜΑ: Θέσεις ελεγχόμενης ζώνης παρκινγκ αυτοκινήτων των υπαλλήλων Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας- Τρόπος διάθεσης κενών θέσεων.
Αρ. Απόφασης 15/2008

Για τις υφιστάμενες κατά τον παρόντα χρόνο κενές θέσεις στην ελεγχόμενη από το Δ.Σ. ζώνη πάρκινγκ αυτοκινήτων των υπαλλήλων Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων με αίτησή τους μελών του Συλλόγου, σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση και ανακοίνωση προς τα μέλη, ενώ από την πραγματοποίηση της κλήρωσης αυτής και μετά οι κενές θέσεις πάρκινγκ θα διατίθενται με σειρά προτεραιότητας
που θα προκύπτει από την ημερομηνία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του μέλους μας. Η απόφαση αυτή θα ανακοινωθεί στα μέλη του Συλλόγου στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, ενώ θα πραγματοποιηθεί υπενθύμιση τήρησης κανόνων και προϋποθέσεων σωστής χρήσης του χώρου ελεγχόμενης ζώνης πάρκινγκ με ανακοίνωση άμεσα προς τους χρήστες του πάρκινγκ. Ο κος Τοματσίδης Ιωάννης – εκπρ. Δημοσίων Σχέσεων αναλαμβάνει την επικοινωνία
με τη Δ/νση Τοπογραφικής ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα διαγράμμισης- αρίθμησης του μεσαίου χώρου του εν λόγω πάρκινγκ για την εξασφάλιση περισσότερων θέσεων.

4ο ΘΕΜΑ: Αύξηση ποσού ημερήσιας αποζημίωσης –διανυκτέρευσης των μελών του &.Σ. και των Αντιπροσώπων του Συλλόγου στη ΠΟΣΥΝΑ για συμμετοχή σε ημερίδες -συνέδρια- συνδιασκέψεις κ.λ.π. που πραγματοποιούνται εκτός του Νομού &ράμας
Αρ. Απόφασης 16/2008

Αυξάνεται το ποσό για την ημερήσια αποζημίωση –διανυκτέρευση των μελών του Δ.Σ. καθώς και των Αντιπροσώπων του Συλλόγου στη ΠΟΣΥΝΑ, όταν μετακινούνται προκειμένου να συμμετέχουν σε ημερίδες -συνέδρια- συνδιασκέψεις κ.λ.π. που πραγματοποιούνται εκτός του Νομού Δράμας από 20 € ημερησίως σε 30€ ημερησίως εφόσον πρόκειται για συμμετοχή χωρίς διανυκτέρευση και σε περίπτωση και διανυκτέρευσης το ποσό θα ανέρχεται στα 50€
ημερησίως. Η ανωτέρω αποζημίωση και αύξηση έχει σκοπό την κάλυψη των εξόδων της ημερήσιας διατροφής –φαγητό, καφέ κ.λ.π., όταν αυτά δεν καλύπτονται από το φορέα που διοργανώνει την εκδήλωση στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Για την αποζημίωση μέσων μετακίνησης (οδικώς – αεροπορικώς) καθώς και των εξόδων κράτησης δωματίων ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις αποζημίωσης.

5ο ΘΕΜΑ: Ορισμός τακτικών συνεδριάσεων του &.Σ.
Αρ. Απόφασης 17/2008

Ορίζεται ότι οι τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. κατά το μέτρο του δυνατού θα πραγματοποιούνται κάθε πρώτη ή δεύτερη Τετάρτη εκάστου μήνα τις απογευματινές ώρες.

6ο ΘΕΜΑ: Επισκευή- συντήρηση της συσκευής του Fax ή αγορά νέας συσκευής.
Αρ. Απόφασης 18/2008

Γνωστοποιείται ότι η συσκευή του Fax Συλλόγου επισκευάστηκε αφιλοκερδώς από τον κο Οικονομίδη Χρήστο, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του Δ.Σ. για την κίνηση αυτή.

7ο ΘΕΜΑ: &ημιουργία ιστοσελίδας του Συλλόγου.
Αρ. Απόφασης 19/2008

Αποφασίζεται η δημιουργία ιστοσελίδας του Συλλόγου, προκειμένου τα μέλη του Συλλόγου που κατά πλειοψηφία είναι χρήστες Η/Υ και μετά την αναβάθμιση του δικτύου σχεδόν σε όλους τους χώρους- γραφεία- εργασίας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο Internet, να ενημερώνονται άμεσα και γρήγορα για τις δραστηριότητες του Δ.Σ. Τα οφέλη δε της ενημέρωσης και επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας στο Internet είναι πολλαπλά , θα συμβάλει στην ευρύτερη ενημέρωση για τις δράσεις του Συλλόγου από χρήστες =επισκέπτες άλλων Ν.Α. ή πολιτών και θα βελτιώσει την επικοινωνία. Ανατίθεται στους κους Γιαζιτσή Νικόλαο, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Ροδίτη Νικόλαο, Μέλος Δ.Σ. η διερεύνηση κόστους σχεδίασης – κατασκευής – ενοικίασης χώρου στο Internet και λειτουργίας της προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

8ο ΘΕΜΑ: Πίνακες Ανακοινώσεων του Συλλόγου σε όλες τις υπηρεσίες της Νομαρχίας.
Αρ. Απόφασης 20/2008

Για την πληρέστερη ενημέρωση επι των δράσεων και αποφάσεων του Δ.Σ. Συλλόγου συμφωνείται η διερεύνηση δυνατότητας εγκατάστασης Πινάκων Ανακοινώσεων στους κοινόχρηστους χώρους διέλευσης των εργαζομένων στο Νομ. Διαμ. Δράμας, στη Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών και στο Επαρχείο Κ. Νευροκοπίου καθώς και το κόστος εγκατάστασης και ανατίθεται η ανωτέρω έρευνα στο μέλος του Δ.Σ. Τοπαλίδη Αλέξανδρο ώστε να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις υλοποίησης ή μη.

Με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, διαβάστηκε και υπογράφηκε από το σύνολο των μελών του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Η Γ. Γραμματέας Ο Ταμίας
Καμπουρούδης Λάμπρος Γιαζιτσής Νικόλαος Παπουτσιδάκη Μαρία Στεφανίδης Θεόδωρος
Ο Εκπρ. Τύπου & Δημ. Σχέσεων Τα μέλη Τοματσίδης Ιωάννης Ροδίτης Νικόλαος Τοπαλίδης Αλέξανδρος

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επικοινωνία

Σύλλογος Υπαλλήλων Π.Ε. Δράμας : Καλώς ήρθατε !

Σύνδεση

Χαμένο συνθηματικό

Εγγραφή

Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.