Πρακτικό 7/2008

1o ΘΕΜΑ: Προσφορά Τράπεζας Aspis σχετικά με το λογαριασμό μισθοδοσίας
Αρ. Απόφασης 21/2008

Η πρόταση για το λογαριασμό μισθοδοσίας της Τράπεζας ASPIS BANK εάν και δεν ζητήθηκε από το Δ.Σ. του Συλλόγου, δεν εμφανίζει κάποιο σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα που να διαρκεί τουλάχιστον από 3-5 έτη και να πλεονεκτεί έναντι της υφιστάμενης κατάστασης.
Επισημαίνεται δε ότι δεν είναι εύκολο κάθε φορά που μια πρόταση λογαριασμού μισθοδοσίας έρχεται προς τα μέλη του Συλλόγου να αποφασίζεται η αλλαγή Τράπεζας και ότι η όποια πρόταση έρχεται το Δ.Σ. με χαρακτηριστικά βραχυπρόθεσμων ωφελειών και όχι ιδιαίτερα σημαντικών για τα μέλη θα ενημερώνονται τα μέλη για την απόφαση του Δ.Σ. κατά την αμέσως επόμενη Γ.Σ.

2ο ΘΕΜΑ: Ενημέρωση κινήσεων- ανακοινώσεων- εγγράφων προς το ,.Σ. και τα μέλη του Συλλόγου
Αρ. Απόφασης 22/2008

Κατά το διάστημα από την προηγούμενη συνεδρίαση μέχρι σήμερα απεστάλησαν στο Δ.Σ. του Συλλόγου τα από 16-4-2008 Δελτία Τύπου από την ΟΣΥΝΑΕ και την ΑΔΕΔΥ με θέμα την ευρεία σύσκεψη της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τις Ομοσπονδίες- μέλη της μεταξύ των οποίων και η Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε. για την εισοδηματικά πολιτική – την οικονομική κρίση – την πιθανή κυβερνητική παρέμβαση στο ασφαλιστικό των δημοσίων υπαλλήλων, το κλίμα πανικού στους υπαλλήλους που
σπεύδουν να αποχωρήσουν, το εργασιακό καθεστώς στο Δημόσιο Τομέα – ωράριο λειτουργίας Δημοσίων Υπηρεσιών κατά τις απογευματινές ώρες που εφαρμόζει ήδη η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής στη Δ/νση Μεταφορών του Σταυρού καθώς και την ετοιμότητα στην οποία πρέπει να
βρίσκονται οι εργαζόμενοι στις επερχόμενες μελλοντικές κινήσεις.

3ο ΘΕΜΑ: Σύμβαση Δ.Σ. Συλλόγου εργαζομένων Νομ. Διαμ. Δράμας & Επαρχείου Κ. Νευροκοπίου και Νομάρχη ,ράμας για την αποζημίωση αποκατάστασης των ζημιών των Ι.Χ. αυτοκινήτων των εργαζομένων που χρησιμοποιούνται για εκτέλεση εκτός έδρας υπηρεσίας και κατά τη διάρκεια αυτής
εμπλέκονται σε αυτοκινητιστικό ατύχημα.
Αρ. Απόφασης 23/2008                                                                                                                                                                                                                                       

Για τη Σύμβαση που υπογράφηκε την 25-5-2007 δυνάμει του Ν. 2738/99 μεταξύ του Νομάρχη Δράμας και των εκπροσώπων του Δ.Σ. Συλλόγου εργαζομένων Νομ. Διαμ. Δράμας & Επαρχείου Κ. Νευροκοπίου το έτος 2007 με θέμα την αποζημίωση αποκατάστασης υλικών ζημιών και βλαβών λειτουργίας των Ι.Χ. αυτοκινήτων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και Αορίστου Χρόνου του Νομ. Διαμ. Δράμας & Επαρχ. Κ. Νευροκοπίου όταν χρησιμοποιούν αυτά για τη μετάβασή τους προκειμένου να εκτελέσουν εκτός έδρας υπηρεσία και εμπλέκονται σε αυτοκινητιστικό ατύχημα, αφού έγινε διερεύνηση από το απερχόμενο Δ.Σ της δυνατότητας ισχύος της προς το Νομικό Σύμβουλο της Νομαρχίας καθώς και την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Δράμας, μας γνωστοποιήθηκε ότι η σύμβαση αυτή δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής καθώς καμία κανονιστική πράξη ή υπουργική απόφαση ή διάταξη νόμου δεν αναγνωρίζουν τέτοιο δικαίωμα αλλά δύναται να χρησιμοποιηθεί ενώπιον των Δικαστηρίων από τα μέλη μας σε περίπτωση
εμπλοκής του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σ’ αυτή, για τη δικαίωση και αποκατάσταση των βλαβών και εν γένει ζημιών που μπορεί να προκληθούν συνεπεία αυτοκινητιστικού ατυχήματος. Τα ανωτέρω να γνωστοποιηθούν στα μέλη του Συλλόγου στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.
Το Δ.Σ. με έγγραφό του να γνωστοποιήσει την ανωτέρω σύμβαση στις Δ/νσεις Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών Υπηρεσιών και στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και να την κοινοποιήσει σε όλες τις Υπηρεσίες του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας.

4ο ΘΕΜΑ: Ελεγχόμενη ζώνη θέσεων πάρκινγκ
Αρ. Απόφασης 23/2008

Ενημερώθηκαν τα μέλη του Δ.Σ επί της επιστολής- ανακοίνωσης που εξέδωσε το προεδρείο στα μέλη χρήστε των θέσεων παρκινγκ για την σωστή και ομαλή λειτουργία του καθώς και για την αποφυγή δυσμενών εντυπώσεων απο μη χρήση των θέσεων προς τους άλλους συναδέλφους και τους πολίτες.
Αποφασίζεται η καταγραφή για ένα 2μηνο της χρήσης των θέσεων παρκινγκ ώστε να διαπιστωθεί η χρήση τους από τους αντίστοιχους συναδέλφους στους οποίους έχει δοθεί δικαίωμα χρήσης και τα συνεχή κενά χρήσης αυτών. οι θέσεις των Αυξάνεται το ποσό για την ημερήσια αποζημίωση –διανυκτέρευση των μελών του Δ.Σ. καθώς και των Αντιπροσώπων του Συλλόγου στη ΠΟΣΥΝΑ, όταν μετακινούνται προκειμένου να συμμετέχουν σε ημερίδες -συνέδρια- συνδιασκέψεις κ.λ.π. που πραγματοποιούνται εκτός του Νομού Δράμας από 20 € ημερησίως σε 30€ ημερησίως εφόσον πρόκειται για συμμετοχή χωρίς διανυκτέρευση και σε περίπτωση και διανυκτέρευσης το ποσό θα ανέρχεται στα 50€ ημερησίως. Η ανωτέρω αποζημίωση και αύξηση έχει σκοπό την κάλυψη
των εξόδων της ημερήσιας διατροφής –φαγητό, καφέ κ.λ.π., όταν αυτά δεν καλύπτονται από το φορέα που διοργανώνει την εκδήλωση στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Για την αποζημίωση μέσων μετακίνησης (οδικώς – αεροπορικώς) καθώς και των εξόδων κράτησης δωματίων ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις αποζημίωσης.

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πληρωμής στεφανιών εις μνήμη συναδέλφων και χορηγν με το Νομάρχη Δράμας και των εκπροσώπων των παρατάξεων στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Δράμας ενόψει των συζητήσεων που γίνονται από την πολιτική ηγεσία με τους συναρμόδιους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη
νέα διοικητική μεταρρύθμιση του θεσμού του Αιρετού Περιφερειάρχη, ως β΄βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.
Συγκεκριμένα τίθενται ως αδιαπραγμάτευτα στοιχεία από μέρους των εργαζομένων το αμετάβλητο των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, και της της σχέσης εργασίας με την οποία υπηρετούν και θα υπηρετούν οι υπάλληλοι στις Ν.Α. Να ζητηθούν από τις επαφές του Δ.Σ. οι θέσεις τους επι των ανωτέρω καθώς και η στάση και άποψή τους στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι υπάλληλοι που υπηρετούμε στις Ν.Α.,
Κώδικας Ν.Α., Οικονομικέςίας
Αρ. Απόφασης 24/2008

Εγκρίνονται η αποστολή και πληρωμή στεφανιών καθώς και η δωρεά στο Σύλλογο Γονένων και Κηδεμόνων του Ειδικού Σχολείου Δράμας εις μνήμη των συναδέλφων Ζουγγουρλή- Πανταζοπούλου Ελένης και Παπά Χρήστου.

6ο ΘΕΜΑ: Προγράμματα Πληροφορικής από το Κ.Ε.Κ. Νομ.Διαμ.Δ,ράμας
Αρ. Απόφασης 25/2008

Σε ανταπόκριση πρόσκλησης συμμετοχής αποστείλαμε στο ΚΕΚ Νομ, Διαμ. Δράμας δέκα (10) αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος συναδέλφων που θέλησαν να συμμετέχουν σε Προγράμματα εκπαίδευσης Η/Υ, access-250 ώρες , βασικών δεξιοτήτων Η/Υ-100 ωρών.

7ο ΘΕΜΑ:Διοικητική Μεταρρύθμιση της χώρας- Αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση- το μέλλον των Ν.Α. και οι θέσεις των εργαζομένων στις Ν.Α.
Αρ. Απόφασης 26/2008

Αποφασίσθηκε ο προγραμματισμός κύκλου συναντήσεω ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων στις Ν.Α.- επιδοματική πολιτική – αποζημιώσεις εκτός έδρας υπηρεσία – δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού για τα παιδιά των υπαλλήλων.

8ο ΘΕΜΑ: Αποστολή στοιχείων του Συλλόγου προς την ΠΟΣΥΝΑ.
Αρ. Απόφασης 27/2008

Η ΠΟΣΥΝΑΕ με έγγραφό της σε όλα τα α/θμια σωματεία ζήτησε στοιχεία των μελών των συλλόγων καθώς και οικονομικά στοιχεία τα οποία το Δ.Σ. του Συλλόγου θα αποστείλει στην στον Οργανωτικό Γραμματέα Άλκη Ζαβερδινό στο FAX 210-2915938.

Με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό,διαβάστηκε και υπογράφηκε από το σύνολο των μελών του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Η Γ. Γραμματέας Ο Ταμίας
Καμπουρούδης Λάμπρος Γιαζιτσής Νικόλαος Παπουτσιδάκη Μαρία Στεφανίδης Θεόδωρος
Ο Εκπρ. Τύπου & Δημ. Σχέσεων Τα μέλη Τοματσίδης Ιωάννης Ροδίτης Νικόλαος Τοπαλίδης Αλέξανδρος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επικοινωνία

Σύλλογος Υπαλλήλων Π.Ε. Δράμας : Καλώς ήρθατε !

Σύνδεση

Χαμένο συνθηματικό

Εγγραφή

Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.