Πρακτικό 9/2008

1o ΘΕΜΑ: Εκτίμηση προσφορών κατασκευής Πινάκων Ανακοινώσεων του Συλλόγου
Αρ. Απόφασης 30/2008

Για την κατασκευή πινάκων Ανακοινώσεων, δύο κλειστών πινάκων ανακοινώσεων για τις 2 εισόδους του Διοικητηρίου, 2 ξύλινων για τη Δ/νση Μεταφορών και 4 ταμπέλες με την επωνυμία του Συλλόγου, που μπορούν να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένους χώρους στο Διοικητήριο αλλά και στις υπηρεσίες εκτός Διοικητηρίου, για την ανάρτηση όλων των Ανακοινώσεων του Συλλόγου προς ενημέρωση των υπαλλήλων, το μέλος Τοπαλίδης Αλέξανδρος παρουσίασε την κατωτέρω προσφορότερη πρόταση κατασκευής:
60Χ90=20€ το τεμάχιο, ξύλινο και ανοιχτό.
60Χ90=238 το τεμάχιο, κλειστό με φελό – πλάτες- τζάμια – κλειδαριές κ.λ.π.
Η ανωτέρω πρόταση κρίθηκε ικανοποιητικά και δόθηκε εντολή κατασκευής τους.

2o ΘΕΜΑ: . Κατάρτιση Ιστοσελίδας
Αρ. Απόφασης 31/2008

Ο Αντιπρόεδρος Νικ. Γιαζιτσής και το μέλος Ροδίτης Νικόλαος σε συνέχεια της εξουσιοδοτήσεως που είχαν λάβει από το Δ.Σ. για διερεύνηση προσφορών κατασκευής ιστοσελίδας παρουσίασαν στο Δ.Σ. την πλεονεκτικότερη πρόταση δημιουργίας, κατασκευής και λειτουργίας ιστοσελίδας με κόστος 300€ για την κατασκευή της και 170 € ετησίως για ενοικίαση στον ιστοχώρο, η οποία ομόφωνα έγινε αποδεκτή. Στη συνέχεια έγινε αξιολόγηση του υλικού με το οποίο δύναται να εμπλουτιστεί η ιστοσελίδα προκειμένου να πληρούνται οι σκοποί λειτουργίας της, υλικό που αφορά την ιστορία του Συλλόγου, τη συμμετοχή του στην ΟΣΥΝΑΕ, τη δράση του, τη σύσταση ειδικού λογαριασμού αλληλοβοήθειας, την κοινωνική προσφορά του, πρόλογος, editorial, φωτογραφικό υλικό εκδηλώσεων του Συλλόγου κ.λ.π. Ο τίτλος της ιστοσελίδας – όνομα θα είναι DRAM.SYL.NOMARXI

3o ΘΕΜΑ: . Εγγραφές νέων μελών
Αρ. Απόφασης 32/2008

Η από 24-6-2008 αίτηση εγγραφής μέλους στο Σύλλογο της συναδέλφισας Ξανθής Τροχίδου, γίνεται ομόφωνα δεκτή και αποφασίσθηκε η εγγραφή της.

4ο ΘΕΜΑ: Απολογισμός συμμετοχής στην απεργία της ΟΣΥΝΑΕ 26-6-2008
Αρ. Απόφασης 33/2008

Εκτιμώντας τη συμμετοχή των συναδέλφων και μελών του Συλλόγου στη απεργία της ΟΣΥΝΑΕ της 26-6-2008, κρίθηκε ότι το ποσοστό συμμετοχής , δηλαδή 7% , ήταν πολύ χαμηλό. Κρίθηκε όμως πολύ σημαντική για τη μη συμμετοχή των συναδέλφων η μη προσέλευση των εκπροσώπων της ΟΣΥΝΑΕ (Περιφερειακής Επιτροπής ΑΜΘ) στην προγραμματισμένη συνάντηση της 17-6- 2008, για την οποία όπως και στην προηγούμενη συνεδρίαση αναφέρθηκε υπήρξαν μεγάλες προσδοκίες από πλευράς των συναδέλφων ώστε να τεθούν θέματα και ερωτήματα ουσίας που θα ενίσχυαν το πνεύμα της κοινής δράσης για την διεκδίκηση και επίλυση προβλημάτων που ταλανίζουν τους εργαζόμενους στις Ν.Α. Αποφασίσθηκε να κατατεθεί πρόταση για το πλαίσιο διεκδικήσεων της ΟΣΥΝΑΕ, ώστε να μην είναι γενικόλογο, αόριστο και γεμάτο από πλήθος αιτημάτων, να έχουν συνοχή και κείμενο προτάσεων ώστε να πείθονται τα μέλη ώστε να συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις καθώς και μετά από κάθε απεργιακή κινητοποίηση να ακολουθεί ενημέρωση για το αποτέλεσμα.
Καθώς και συμμετοχή των εκπροσώπων των α/θμιων σωματείων σε ποσοστό 50% τουλάχιστον κατά τις ημέρες των απεργιακών κινητοποιήσεων στους τόπους συνάντησης-πορείας και συγκέντρωσης.

5ο ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση κύκλου επαφών με το Νομάρχη και εκπροσώπους παρατάξεων στο Ν.Σ.
Αρ. Απόφασης 34/2008

Μετά από τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το περιεχόμενο της αριθμ. 26/2008 Απόφαση του Δ.Σ. –Πρακτικό 7/19-5-2008- με το Νομάρχη Δράμας, και στη συνέχεια με τους εκπροσώπους των παρατάξεων στο Ν.Σ. κο Κορυφίδη και κο Στεφανίδη, εκτίμηση του Δ.Σ. η
οποία αποτυπώνεται στο παρόν είναι ότι τίθενται θετικά και αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα των προβλημάτων και το δίκαιο των αιτημάτων των εργαζομένων, στηρίζοντας τις θέσεις μας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις μισθολογικές-οικονομικές ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων στη Ν.Α. αλλά και μεταξύ των εργαζομένων των Ν.Α. και εργαζομένων σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου , Ν.Π.Δ.Δ.. και ΟΤΑ , στις ανισότητες αποζημίωσης εκτός έδρας υπηρεσίας,
στηνένταξη του Ν. Δράμας στις παραμεθόριες περιοχές της χώρας και στη χορήγηση του αντίστοιχου επιδόματος παραμεθορίων περιοχών, στην πρόταση δημιουργίας βρεφονηπιακού σταθμού.
Σε ότι αφορά τη συζητούμενη Διοικητική μεταρρύθμιση με αιρετή Περιφερειακή Διοίκηση ο Νομάρχης Δράμας εκτιμά ότι δεν πρόκειται να θιγούν εργασιακά δικαιώματα και χαρακτηριστικά των οργανισμών των Ν.Α. , οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων και στο ίδιο πλαίσιο ήταν και οι εκτιμήσεις του κου Κορυφίδη.
Κατόπιν τούτων αποφασίσθηκε να ζητηθεί και από το Ν.Σ. η λήψη απόφασης με την οποία συνηγορεί στα αιτήματά μας καθώς και να προταθεί στην ΟΣΥΝΑΕ με παρόμοιο τρόπο να ζητήσει απ όλα τα α/θμια σωματεία να προκαλέσουν αντίστοιχες αποφάσεις των Ν.Σ. συνηγόρησης επί των αιτημάτων, ως ενίσχυση στον αγώνα για την ικανοποίηση των αιτημάτων και των θέσεών μας με την πολιτική ηγεσία.

6ο ΘΕΜΑ: Ανάληψη πρωτοβουλίας και συντονισμός δράσεων για τον χαρακτηρισμό και την ένταξη του νομού 5ράμας στις παραμεθόριες περιοχές της χώρας.
Αρ. Απόφασης 35/2008

Κατά τη συζήτηση του θέματος κρίθηκε ότι η μη ένταξη του Νομού Δράμας μέχρι σήμερα στις παραμεθόριες περιοχές της χώρας δεν χωρεί άλλο περιθώριο και μόνον γέλωτες προκαλεί όταν νομοί της χώρας όπως ο Ν. Πέλλας έχουν ήδη ενταχθεί και φημολογούνται και άλλοι, χωρίς κανένας να λαμβάνει σοβαρά υπόψη ότι ο Ν. Δράμας με τα χρόνια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που έχει, τον υψηλότατο δείκτη ανεργίας, την γεωγραφική του θέση, τις καιρικές
συνθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες, το χαμηλό βιοτικό επίπεδο κ.λ.π. είναι στην τελευταία σειρά προτίμησης των πολιτών για την στελέχωση των υπηρεσιών του, την μόνιμη εγκατάσταση και μακροχρόνια διαμονή, αποφασίσθηκε η ανάληψη πρωτοβουλία για συγκέντρωση και δια του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ν. Δράμας όλων των Α/θμιων Σωματείων του Ν. Δράμας στο Αμφιθέατρο του Διοικητηρίου στις 27-8-2008 και η δημιουργία συντονιστικής επιτροπής για την ένατξη του Ν. Δράμας στις παραμεθόριες, ώστε ως εκπρόσωποι όλων των εργαζομένων στις υπηρεσίες του Δημοσίου –ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Ν. Δράμας να δραστηριοποιηθούν πιο εντατικά και να συντονίσουν έναν κύκλο δράσεων για την ικανοποίηση του δίκαιου αυτού αιτήματος. Θα κληθούν το Ν.Τ.
ΑΔΕΔΥ Ν. Δράμας και τα α/θμια Σωματεία του Νομού Δράμας: Υπαλλήλων Α/θμιας Εκπαίδευσης, Υπαλλήλων Β/Θμιας Εκπαίδευσης, Νοσοκομείου Δράμας, Δ.Ο.Υ. Δράμας, ΟΤΑ α΄Βαθμού, Υπαλλήλων Περιφέρειας, Υπαλλήλων Δασαρχείου, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Υπαλλήλων Δικαστηρίων καθώς και όσων άλλων α/θμιων σωματείων υπαλλήλων του Δημοσίου- ΝΠΔΔ δραστηριοποιούνται στο νομό και δεν είναι στην παρούσα φάση σε γνώση του Συλλόγου
μας αλλά είναι υπόψη του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Δράμας.
Πρόταση του Δ.Σ. στην επικείμενη σύσκεψη θα είναι: Η δημιουργία αρχικά συντονιστικής επιτροπής με έναν εκπρόσωπο και αναπληρωτή αυτού από κάθε α/θμιο σωματείο, ο προγραμματισμός συναντήσεων με τον Υπουργό Μακεδονίας & Θράκης, τους βουλευτές του Νομού Δράμας, τους εκπροσώπους στα όργανα της Ν.Α., των Δήμων και Κοινότητας του Νομού Δράμας, τα Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, και όλους όσους θα κριθεί ότι είναι σημαντικό.                                Ο προγραμματισμός κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας, ή και δυνατόν απεργιακών κινητοποιήσεων. Τέλος να υπάρχουν απολογιστικές συναντήσεις μεταξύ των μελών της συντονιστικής επιτροπής και επανακαθορισμός των δράσεων μέχρι την ικανοποίηση του αιτήματος.

Με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, διαβάστηκε και υπογράφηκε από το σύνολο των μελών του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Η Γ. Γραμματέας Ο Ταμίας
Καμπουρούδης Λάμπρος Γιαζιτσής Νικόλαος Παπουτσιδάκη Μαρία Στεφανίδης Θεόδωρος
Ο Εκπρ. Τύπου & Δημ. Σχέσεων Τα μέλη Τοματσίδης Ιωάννης Ροδίτης Νικόλαος Τοπαλίδης Αλέξανδρος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επικοινωνία

Σύλλογος Υπαλλήλων Π.Ε. Δράμας : Καλώς ήρθατε !

Σύνδεση

Χαμένο συνθηματικό

Εγγραφή

Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.